Vijeća

U ovoj rubrici predstavit ćemo odabrane vijećnike. U rubrici će biti ponaosob predstavljeni svi članovi vijeća gradskih četvrti i  vijeća mjesnih odbora.

Svakome vijećniku postavili smo nekoliko pitanja o motivaciji i planovima.

Profili vijećnika bit će objavljeni i podijeljeni u pripadajuća tijela čim se formiraju vijeća.

Do tada ćemo objavljivati  profile vijećnika  u vremenskome slijedu u kojemu će odgovarati na anketu.