Važno je da se informacije o Zboru građana prošire

Na sastanku Građanske inicijative podjeljene su i odgvornosti za pripremu događaja nazvanog Gulaš na Grbi - da se podružimo dok je još zelena

Važno je da se informacije o Zboru građana prošire

FOTO Trešnjevka online

Na sastanku Građanske inicijative Samoborček, održanom u prostorijama Mjesnoga odbora Ciglenica u četvrtak 16. veljače, desetak nazočnih volontera razmijenili su informacije, revidirali učinjeno i uskladili planirane aktivnosti.

Bio je to posljednji takav sastanak prije Zbora građana koji je Vijeće gradske četvrti Trešnjevka sjever jednoglasnom odlukom sazvalo na njihov zahtjev na temu aktualnih i planiranih radova na zelenoj površini stare Samoborčekove trase između Trakošćanske i Selske koju lokalci zovu Grba ili Grbavica, a odnedavno se službeno naziva Munjarski put i Munjarski odvojak.

FOTO Trešnjevka online

Na početku nazočni su saznali što je dogovoreno na sastanku vezanom uz protokol Zbora koji su s predsjednikom vijeća četvrti Ivanom Butorcem održali u ime Inicijative Jura Juretić, Lana Vukovinski i Krešimir Radielović.

Velik dio vremena bio je posvećen točnoj formulaciji pitanja o kojemu će se glasati na Zboru, a Lana Vukovinski odabrana je da na Zboru govori u ime Inicijative. Raspravljalo se i o tome na koja bi se pitanja mogle dobiti konkretne informacije pozvanih predstavnika Grada dok je kraj bio posvećen podjeli odgovornosti za događaj “Gulaš na Grbi – da se podružimo dok je još zelena” koje Inicijativa organizira u svrhu boljega informiranja zainteresiranih građana o Zboru, a koje će se održati na boćalištu pokraj spornog gradilišta u nedjelju 18. veljače.

FOTO Trešnjevka online

Podijeljeni su i promotivni materijali i naznačena su područja gdje će ih pojedini volonteri distribuirati kako bi se informacija o Zboru što temeljitije proširila kvartom.

“Sada je najvažnije da što više ljudi sazna za Zbor građana. Da saznaju kako se i njih pita žele li umjesto jedne od posljednjih zelenih površina imati asfalt, novo naselje i još više stanovnika i automobila u kvartu. Važno je da saznaju kako će baš oni o tome odlučivati ako dođu na Zbor, a ja vjerujem da su zainteresirani jer mi je rad u Inicijativi pokazao da je kvart još uvijek živ. Da još ima ljudi kojima je stalo,” objasnio je Krešimir Radielović.