Tag "Važno je znati sa 65+"

Imovina, oporuke i rizici za umirovljenike

17.10.2017
Pravnica Ana Paska objasnila je okupljenima gdje se skrivaju najveći rizici kod potpisivanja ugovora o uzdržavanju i kako ih izbjeći

Informiraj se, zaštiti se (16. listopada)

14.10.2017
Tribina naslova "Što treba znati kada donosimo odluke o raspolaganju imovinom u trećoj životnoj dobi" održati će se u ponedjeljak, 16. listopada u 17 sati