Tag "ugovori"

Imovina, oporuke i rizici za umirovljenike

17.10.2017
Pravnica Ana Paska objasnila je okupljenima gdje se skrivaju najveći rizici kod potpisivanja ugovora o uzdržavanju i kako ih izbjeći